Współpraca

Firma VOGEL współpracuje ze wszystkimi zainteresowanymi biurami pośrednictwa nieruchomościami na podstawie podpisanych umów o pośrednictwie, bez prawa wyłączności.

Przedsiębiorstwo nie zajmuje się pośrednictwem sprzedaży nieruchomości.

Kupujemy:

  • lokale usługowe w centrach miast pow. 20.000 mieszkańców z przeznaczeniem pod wynajem dla instytucji bankowych, finansowych, handlowych,
  • małe centra handlowe do 20.000 m2 powierzchni z wieloletnimi umowami najmu,
  • tereny położone przy drogach krajowych i ekspresowych z przeznaczeniem pod MOP (miejsce obsługi podróżnych), rolne, ze studium lub gotowym planem zagospodarowania przestrzennego,
  • grunty rolne powyżej 50 ha z niską klasą ziemi (V, VI, łąki i nieużytki),
  • tereny nad morzem (wyłącznie pierwsza linia) z przeznaczeniem pod budowę hoteli, apartamentów i mieszkań,
  • inne atrakcyjne grunty.